Tr. Bir 19th, 2024
vaistinele nauja (ads)

Įvertinkite situaciją:

Prieš prisiartindami prie nelaimės vietos, įvertinkite aplinkos pavojų:

 • Sau
 • Šalia esantiems žmonėms
 • Nukentėjusiajam

Galimi aplinkos pavojai:

 • Sprogimas.
 • Ugnis.
 • Elektros srovė.
 • Kulkos.
 • Dujos.
 • Transporto eismas.
 • Gilus vandens telkinio dugnas.
 • Nuodingosios medžiagos.
 • Degalų nuotėkis ir kt.

LABAI SVARBU YRA:

Pastebėję gresiantį pavojų, skambinkite pagalbos tarnyboms (ugniagesiams, policijai). Pirmąją pagalbą teikite tik joms leidus. Esant galimybei, pavojų pašalinkite patys: išjunkite elektrą ar perkelkite nukentėjusįjį į saugią vietą.

112 pagalba

Atsargiai patapšnokite per nukentėjusiojo pečius ir garsiai paklauskite: „kaip jaučiatės?“, „kas atsitiko?“. Jei žmogus nereaguoja, jis yra nesąmoningas.

Jei nukentėjusysis nesąmoningas:

 • Kvieskite greitąją medicinos
  pagalbą, paprašykite pristatyti
  išorinį automatinį defibriliatorių.
 • Pradėkite gaivinimą.

Jei nukentėjusysis sąmoningas:

 • Nuraminkite jį.
 • Stenkitės nejudinti, nebent aplinkoje tvyro pavojus nukentėjusiajam ar teikiančiam pagalbą.
 • Apžiūrėkite nukentėjusįjį: pačiupinėkite jį nuo galvos iki kojų.
 • Suteikite pirmąją pagalbą.
 • Jeigu būtina, kvieskite greitąją medicinos pagalbą (GMP).

KAIP IŠKVIESTI GREITĄJĄ MEDICINOS PAGALBĄ?

 • Greitąją medicinos pagalbą (GMP) kvieskite patys arba paprašykite aplinkinių.
 • Skambinkite bendrosios pagalbos telefono numeriu 112 (numeris vienodas visoje Europoje).
 • Įvardinkite, kur atvykti greitajai medicinos pagalbai – nurodykite rajoną, gatvę, adresą.
 • Nurodykite kitus orientyrus, pvz., išskirtinius greta esančius pastatus ar kitus objektus.
 • Išsamiai paaiškinkite, kas atsitiko; Įvardinkite galimą nukentėjusiųjų (sužeistų ar sergančių) skaičių.
 • Įvardinkite nukentėjusiojo amžių;
 • Informuokite, ar nukentėjusieji sąmoningi, ar kvėpuoja.
 • Padiktuokite savo telefono numerį, prisistatykite.
 • Kalbėkite ramiai ir aiškiai.
 • Nepadėkite ragelio, kol neleis operatorius – pokalbį turi baigti pagalbos tarnybos dispečeris. Kvalifikuoti specialistai skirtingose šalyse pasiruošę telefonu instruktuoti, kaip suteikti pirmąją pagalbą.

LABAI SVARBU YRA:

Nepadėkite telefono ragelio – pokalbį turi baigti pagalbos tarnybos dispečeris.

Pilnas pirmosios pagalbos rinkinys

PRADINIS GAIVINIMAS

 • Greitai įvertinkite situaciją ir
  galimus pavojus.
 • Atsargiai patapšnokite per pečius ir
  garsiai paklauskite: „kaip
  jaučiatės?“.
 • Jei nukentėjusysis nereaguoja, t. y.
  yra praradęs sąmonę, skambinkite
  bendrosios pagalbos telefono
  numeriu 112. Kviesdami GMP,
  paprašykite atvežti išorinį
  automatinį defibriliatorių. Atlikite
  punktuose 1, 2, 3, 4, 5 aprašytus
  veiksmus:

1. Paguldykite nukentėjusįjį ant nugaros.

2. Atverkite nukentėjusiojo kvėpavimo takus:
dviem pirštais pakelkite smakrą, kitos
rankos delną uždėkite ant kaktos ir
atloškite galvą. Stebėkite, klausykitės ir
bandykite pajusti kvėpavimą (apie 10
sekundžių).
 

3. Jei nukentėjusysis nesąmoningas, bet
kvėpuoja, ir neįtariate stuburo traumos,
paverskite jį ant šono, stebėkite sąmonę
ir kvėpavimą.
 

4. Jei nukentėjusysis nekvėpuoja ar nesate
tikras dėl jo kvėpavimo, pradėkite
gaivinti: atlikite 30 krūtinės paspaudimų
100 kartų per minutę dažniu (atitinka
skaičiavimą „ir viens, ir du, ir viens, ir
du…“)
 

Atlikę 30 krūtinės paspaudimų,
padarykite 2 įpūtimus ir t.t.
Paspaudimus ir įpūtimus santykiu 30:2
kartokite tol, kol atvyks GMP, arba
nukentėjusysis atsigaus pats.

Defibriliacija atliekama nedelsiant,
atnešus automatinį išorinį defibriliatorių:
– įjunkite aparatą;
– prijunkite automatinį išorinį
defibriliatorių prie nukentėjusiojo, sekite
aparato nurodymus;
– išgirdę nurodymą, paspauskite
analizavimo mygtuką (jei jis yra);
– išgirdę nurodymą ir įsitikinę, kad
niekas neliečia nukentėjusiojo,
paspauskite „elektros šoko“ mygtuką

SVARBU:

 • Jei kalbinamas žmogus neatsako, kvieskite GMP.
 • Tikrinkite kvėpavimą, stebėkite kraujotaką, pradėkite gaivinti (atlikite
  30 krūtinės paspaudimų ir 2 įpūtimus).
 • Gaivinkite tol, kol atvyks GMP, ar žmogus pradės kvėpuoti pats.
 • Jei nukentėjusysis yra vaikas arba skendęs, apsinuodijęs narkotinėmis
  medžiagomis ar patyręs traumą suaugęs asmuo, pradėkite gaivinti:
  pradžioje atlikite 2-5 įpūtimus. Jeigu kvėpavimo vis dar nėra, atlikite 30
  krūtinės paspaudimų ir 2 įpūtimus.
 • Jeigu pagalbą teikiantis asmuo nėra profesionalus gaivintojas ar
  nenori/negali daryti dirbtinio kvėpavimo, gaivinti nukentėjusįjį gali
  atlikdamas tik krūtinės paspaudimus: 100 krūtinės paspaudimų per 1
  minutę.

KRAUJAVIMO STABDYMAS

 • Dauguma žmonių išsigąsta, pamatę kraują. Tai yra normalu. Žinojimas, kaip
  taisyklingai suteikti pagalbą stipraus kraujavimo atveju, padeda
  nepasimesti ir laiku suteikti efektyvią pagalbą.
 • Išorinis kraujavimas yra stiprus, jei matote srove tekantį kraują arba krauju
  sparčiai mirksta drabužiai. Tokį kraujavimą būtina stabdyti nedelsiant,
  nelaukiant medikų, nes žmogus iš stambiųjų kraujagyslių gali mirtinai
  nukraujuoti per 1,5 min.
 • Liepkite šalia esantiems kviesti medikus telefonu 112. Jei šalia nieko nėra,
  kvieskite medikus sustabdę kraujavimą.
 • Įsitikinkite, kad negresia pavojus ir suteikite pagalbą nukentėjusiam.

1. Spauskite rankomis kraujuojančią vietą.
2. Užsidėkite pirštines, uždėkite tvarstį ir spauskite rankomis.

3. Uždėkite turniketą

 

TURNIKETO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA.

Turniketas nenuimamas, kol nebus
suteikta specializuota medicininė
pagalba.

Dėmesio! Turniketo atleidimas ar nuėmimas be specializuotų medikų
priežiūros, pavojingas sužeistojo gyvybei!

SVARBU:

Uždėjus turniketą, būtina pažymėti
uždėjimo laiką, tam skirtoje vietoje
ant turniketo arba ant sužeistojo
kūno užrašant raidę T ir uždėjimo
laiką.

KAULŲ LŪŽIAI, KAIP ATPAŽINTI?

Kaulo lūžis gali būti:
Atviras – lūžio vietoje
pažeidžiama oda, atsiveria
žaizda, iš kurios kyšo kaulų galai.
Uždaras – oda lūžio vietoje
nepažeista.

Kaulų lūžimų požymiai

 • Lūžio vietoje – patinimas,
  kraujosruva
 • Skausmas
 • Jaučiamas ar girdimas
  traškėjimas
 • Formos pasikeitimas: galūnė
  gali būti strumpėjusi, neįprastai
  pakreipta, persukta, sulenkta
 • Judesių sutrikimas
 • Atraminės funkcijos išnykimas
 • Matomi lūžgaliai

PIRMOJI PAGALBA
Atviras kaulų lūžis

 • Stabdytikite kraujavimą.
 • Nespauskite kaulų fragmentų.
 • Tvarstykite sužalotą vietą taip, kaip
  tvarstoma žaizda su įstrigusiu
  svetimkūniu.
 • Imobilizuokite traumuotą galūnę
  taip, kad aukščiau ir žemiau
  pažeistos vietos esantys sąnariai
  nejudėtų

APSAUGOKITE ĮVYKIO VIETĄ   

 • Jei nelaimė įvyko kelyje,
  pastatykite ženklą


 • Jei gresia sprogimas ar gaisras,
  nukentėjusįjį patraukite į saugią
  vietą.

ĮVERTINKITE SITUACIJA

 • Kiek sužeistųjų, ar jie turi sąmonę?
  Jei ne, paguldykite ant šono.
 • Paskirstykite gelbėtojus
  sužeistiesiems.

PRANEŠIMAS TELEFONU

 • Įjunkite telefono garsiakalbį –
  klausykite, specialistai jums
  patars ką daryti
  Kas? Pavardė, vardas, amžius
  (apytiksliai), adresas, iš kur
  skambinate
  Kas? Kas atsitiko?
  Kur? Tiksli nelaimingo atsitikimo
  vieta
  Gaukite patvirtinimą, kad
  pranešimas priimtas!
Juoda atnaujinta vaistineles24.lt 2

PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINYS GALI IŠGELBĖTI JUS AR KITUS ŽMONES.

ATNAUJINTOS VAISTINĖLĖS YRA PRIVALOMOS NUO 2023 SAUSIO 1 DIENOS.

Kadangi yra trūkumas rinkoje atnaujintų pirmosios pagalbos vaistinėlių, galime pasiūlyti pirkti vaistinėles iš kelių elektroninių parduotuvių:

PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINYS 

AUTOMOBILIO VAISTINĖLĖ

https://vaistineles24.lt/

https://masazuokliai24.lt/produktas/atnaujinta-pirmos-pagalbos-vaistinele-2022/